Letni obóz karate

OBÓZ KARATE
Uwaga Obozowicze!

II rata za obóz wynosi 1170zł.

Proszę o wpłaty w terminie NIEPRZEKRACZALNYM do dnia 10.06.2015r. (środa) na konto klubu z dopiskiem „obóz letni” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika obozu. Brak wpłaty II raty w ww. terminie oznacza rezygnację z obozu.
ZEBRANIE dla rodziców w sprawie obozu odbędzie się dnia 9.06.2015r. (wtorek) w klubie YOGI na ul. Lazurowej 14 o godz. 19.30. Dla uczniów z SP STO 24 we środę 8.06.2015r. o godz. 18.00.
Proszę o wysyłanie mailowo (fsk.warszawa@gmail.com) DANYCH DO UBEZPIECZENIA uczestników obozu:
– imię i nazwisko uczestnika,
– data urodzenia,
– adres zameldowania,
– telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna,
– adres mailowy rodzica/opiekuna
Nie przesłanie danych do dnia 10.06.2015r. skutkuje brakiem ubezpieczenia uczestnika na obozie. 


KARTY OBOZOWE będą rozdawane na zebraniu i po treningach karate. Wypełnione karty proszę przynieść na zbiórkę przy autokarze w dniu wyjazdu.


Sensei

Comments are Disabled