Stowarzyszenie FSK


Stowarzyszenie FSK powstało z inicjatywy karateków trenujących w Sekcji Full Sport Karate na warszawskim osiedlu Rozłogi. Pomysł powołania stowarzyszenia powstał pod koniec 2008 roku, w czasie wspólnej wyprawy Sekcji na zawody karate do Berlina. Od tego czasu rozpoczęliśmy przygotowania do zgłoszenia i zarejestrowania Stowarzyszenia. Trwały prace nad statutem organizacji. Dnia 30 września 2009 r. Stowarzyszenie FSK zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stowarzyszenie FSK powołaliśmy do życia w celu promowania sztuk walki, jako sportu oraz sposobu podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pragniemy umożliwić jak największej rzeszy ludzi poznanie sztuk walki, przyciągnąć do sportu rodziny z dziećmi, zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego – w gronie rodziny i przyjaciół.

Jednym z priorytetów Stowarzyszenia jest wsparcie organizacyjne sekcji Full Sport Karate.

Nasza działalność oparta jest na:
– nauczaniu sztuk walki
– organizacji zajęć sportowych, obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych
– organizacji zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, pokazów sportowych
– organizacji wyjazdów na zawody, imprezy i pokazy
– organizacji i przygotowywaniu kadry FSK do zawodów sportowych
– organizacji kursów, szkoleń i seminariów o tematyce sportowej
– prowadzeniu działalności informacyjnej, promocyjnej.


Chcesz wspomóc nas w realizacji celów statutowych, chcesz działać razem z nami na rzecz promowania sztuk walki, dołącz do nas – zostań członkiem

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia FSK?

– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje, w formie pisemnej, chęć przystąpienia do Stowarzyszenmia i systematycznego opłacania składek członkowskich.
Małoletni może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Tzn. dzieci poniżej 13 lat, które chciałyby zapisać się do Stowarzyszenia FSK, muszą najpierw uzyskać zgodę prawnego opiekuna. W tym wypadku wystarczy podpis jednego z opiekunów pod deklaracją członkowską dziecka.

– osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.


Rodzaje członkowska i składka członkowska

– członek zwyczajny (os. fizyczna) – składka normalna 5 zł/miesiąc , składka ulgowa (do 16 roku życia) – 2,5 zł/miesiąc
– członek wspierający (os. prawna) – składka zadeklarowana
– członek honorowy – bez składki.

Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem w Stowarzyszeniu FSK
wypełnij deklarację członkowską i wyślij na adres stowarzyszenia lub na email stowarzyszenieFSK@onet.pl.

Kto może zostać darczyńcą?

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.).


Ulga podatkowa

Przekazywanie darowizn finansowych jest formą wsparcia przyjazną dla darczyńcy indywidualnego i przedsiębiorstwa, ponieważ ofiarowane Stowarzyszeniu FSK kwota może zostać odliczona od podatku.

– Osoby prywatne*, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu.
– Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Zachęcamy Państwa serdecznie do wsparcia Stowarzyszenia FSK
i prowadzonej przez nas działalności.

Będziemy wdzięczni za przekazywanie funduszy na konto bankowe nr :
14 2130 0004 2001 0500 2464 0001

*W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizna opisana jest w artykule 26. Zgodnie z nim podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot m.in. darowizn przekazanych organizacjom pozarządowym, które realizują cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego (czyli 24 dziedziny działalności pożytku publicznego). Darowiznę odpisujemy od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty. Ponadto darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.


Stowarzyszenie FSK jako organizacja non profit stale poszukuje źródeł wsparcia, dzięki którym będzie mogła utrzymywać i rozwijać swoją działalność szkoleniową, organizacyjną i promocyjną.

W związku z powyższym, staramy się o środki na działalność Stowarzyszenia FSK wśród sponsorów instytucjonalnych i firm oraz darczyńców indywidualnych. Dzięki temu możemy uwolnić środki na działania, służące bezpośrednio promowaniu sztuk walki, jako sportu oraz sposobu podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.


Władze Klubu FSK

Zarząd Stowarzyszenia FSK:
Józef Palkowski – prezes
Ludmiła Borowska – sekretarz
Grzegorz Kępiński – członek

Komisja rewizyjna:

Anna Zbroch-Kowalczyk

Andrzej Domagalski

Kajetan Wiśniewski


Dodaj komentarz